Om Serafia Andersson

Serafias skapelser är en kombination av hennes mediala och esoteriska kunskaper, konstnärskapet och författarådran. Serafia är uppväxt vid havet i Göteborg och är född en snöig novemberdag 1973 i skyttens tecken. Hon är medial sedan tidig barndom och är i yrket medium i alla dess olika varianter så som till exempel andekontakt, djurkommunikation samt medial vägledare kunnig i att se dåtid, nutid och framtid. Healing och magi, dvs att styra energi är ytterligare två av hennes grenar i yrkeslivet.  

Serafia finns även på en youtubekanal samt på en offentlig Facebook sida med hennes namn. Instagramkontot heter serafiaandersson

En mening med livet är att förstå dess energi och vad energi är och hur du är ett med källan som ursprungligen skapade all energi. Hur du blir ett med energin och själv blir till en avbild av din skapare.

Allt är energi, varenda material och väsen är energi och med ditt sinne kan du bygga energi enligt dina egna önskemål. Det du behöver är att tro.

Att tro på dig och din medfödda mentala och mediala kraft, att inte tvivla och falla offer för självömkan eller en offermentalitet. För det är bara du som kan resa dig och härska som den mäktiga kraft av ljus du är skapt till att vara. Vad andra människor åsamkat dig ska du släppa, vad andra påverkat dig med negativt skall du släppa.

Se dig inte som sviken av omvärlden, se dig som någon som varit okunnig i att vända på ödet. Det är svårt men det går och jag vet att du kan.

Du kan allt du vill. Du måste bara förstå det. Jag ber för att du skall känna det i ditt hjärta. Må kraften lysa din väg.

Serafia Andersson